Blogs

Първа държавна сесия на учебна 2023/2024 г., 12.09.2024 г. и 13.09.2024 г.

Държавният изпит за ОКС "бакалавър" (първа държавна сесия на учебна 2023/2024г) ще се проведе на 12.09.2024 г. и 13.09.2024 г. 

Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от  01 юли до 15 август 2024 г., 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни); каб. 221 и каб.220, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Заявяване на изпити от минали години от зимна и лятна изпитна сесия на уч. 2023/2024 г.

Заявяването на изпити от минали години от зимната и лятната изпитна сесия на уч. 2023/2024 г. става по е-поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити от минали години - (бакалаври и магистри - редовно и задочно обучение). Имейлите се изпращат на отдел Студенти, studenti@fmi.uni-sofia.bg или по специалности, както следва:

Научен семинар „Reflections of AI policy at the university level and at the individual program level at BU“, 01.07.2024

На 1 юли 2024 г., понеделник, от 16:00 ч., в заседателната зала на ФМИ ще се проведе научен семинар по проект AI-BEST на тема "Reflections of AI policy at the university level and at the individual program level at BU" с лектор проф.Vijay Kanabar, Boston University
(https://www.bu.edu/met/profile/vijay-kanabar/). Поканени са всички заинтересовани – студенти, преподаватели и гости на ФМИ.

Pages

Subscribe to RSS - blogs