draganova's blog

Зимен прием за ОКС "Магистър" 2023, записване на новоприетите магистри - ОБНОВЕНА!

Записването на приетите студенти ще бъде от 27.09.2023 г. до 29.09.2023 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).

Организационна среща на МП "Разпределени системи и мобилни технологии", 29.09.2023

На 29.09.2023 г., петък, в зала 326 на Факултета по математика и информатика (ФМИ), бул. "Джеймс Баучър" № 5, ще се проведе организационна среща за преподаватели и студенти на магистърска програма "Разпределени системи и мобилни технологии" (РСМТ) за откриване на зимния семестър на учебната 2023/2024 година, както следва:

Тържествено откриване на 2023/2024 уч. г., 02.10.2023 г. в двора на ФМИ

 • За студентите от ОКС „БАКАЛАВЪР“ - всички специалности от 15:00 ч. в парка пред сградата на ФМИ.
  След тържеството ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите в ОКС "Бакалавър" студенти по специалности, както следва:
  ->спец. Компютърни науки– парка пред сградата на ФМИ;
  ->спец. Софтуерно инженерство – зала 325;
  ->спец. Информационни системи – зала 101;
  ->спец. Информатика – зала 200;

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog