draganova's blog

Тържествено откриване на 2023/2024 уч. г., 02.10.2023 г. в двора на ФМИ

 • За студентите от ОКС „БАКАЛАВЪР“ - всички специалности от 15:00 ч. в парка пред сградата на ФМИ.
  След тържеството ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите в ОКС "Бакалавър" студенти по специалности, както следва:
  ->спец. Компютърни науки– парка пред сградата на ФМИ;
  ->спец. Софтуерно инженерство – зала 325;
  ->спец. Информационни системи – зала 101;
  ->спец. Информатика – зала 200;

Зимен прием ОКС "Магистър" 2023/2024, първо класиране

Първият етап на  класиране (по входящ номер) за зимен прием в ОКС "Магистър" учебна 2023/2024 г. във ФМИ, съгласно заповед на Ректора на СУ "Св. Климент Охридски"  може да видите тук:

Европейска нощ на учените, 29-30.09.2023

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog