draganova's blog

Тържествено откриване на академична 2022/2023 г. във ФМИ, 3.10.2022

Тържественото откриване на академичната 2022/2023 година ще се състои на 03.10.2022 г. /понеделник/.

За студентите от ОКС „БАКАЛАВЪР“ -  всички специалности от  15:00 ч.  в парка пред сградата на ФМИ.
След тържеството ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите в ОКС "Бакалавър" студенти по специалности, както следва:

Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2022/2023 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 27 септември 2022 г. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.
Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog