draganova's blog

Три кандидатстудентски курса по математика от 21, 22.10.2023

Курсовете са с начало 21 и 22.10.2023 г. , информация за тях - начин на провеждане и записване, банкова сметка ще намерите на страница Кандидатстудентски курсове.

График за провеждане на състезателните изпити за прием в магистърските програми на ФМИ – 18.09.2023 г.

Общ тест за магистърските програми в специалност Информатика („Био- и медицинска информатика“, „Вградени системи“, „Високопроизводителни изчисления“, „Дискретни и алгебрични структури”, „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи“, „Извличане на информация и откриване на знания“, „Изкуствен интелект“, „Информационни системи“, „Компютърна графика“, „Компютърна лингвистика“, „Логика и алгоритми“ – специалност Информатика, „Мехатроника и роботика“, „Разпределени системи и мобилни технологии“, „Софтуерни технологии“, „Технологии за големи данни“, „Технологии за знани

Нанасяне на оценките от ДИ, проведен на 11 и 12 септември 2023 г. на студентите от направление "Информатика и компютърни науки", 18.09.2023

Оценките от Държавен изпит, проведен на 11 и 12 септември 2023 г. на студентите от направление "Информатика и компютърни науки" ще се нанасят на 18.09.2023 (понеделник) в зала 325 ФМИ както следва:

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog