draganova's blog

Допълнителен прием на документи за кандидатстване за ОКС“Магистър“ във ФМИ, зимен прием 2022/2023

Онлайн системата за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ, зимен прием 2022/2023 ще бъде отворена до 21.09.2022 г. за кандидати, които са пропуснали обявените срокове за кандидатстване. Те могат да се регистрират и да участват във второ класиране само за обучение срещу заплащане в магистърски програми, които не изискват явяване на изпит.

Информация за класирането и записването на приетите кандидат-магистри, зимен прием 2022

Класирането (1. етап) на приетите кандидат-магистри ще бъде обявено на 27.09.2022 г. на сайта на ФМИ. Записването на приетите студенти ще бъде  от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, кабинет 220. 
За повече информация – следете на сайта на ФМИ.

Прием за СДК „Учител по информатика и информационни технологии“, 2022/2023

Обучението в едногодишния курс за следдипломна квалификация  „Учител по информатика и информационни технологии“ ще започне в края на месец ноември 2022 г. Занятията ще се провеждат съботно-неделно, през почивните дни, както и през ученическите ваканции. Таксата за обучение ще бъде между 1300 и 1500 лв., в зависимост от броя кандидати. Заплаща се на 2 вноски - първата е 700 лв. и се заплаща при кандидатстването, по банковата сметка в лева на ФМИ СУ ”Св. Кл. Охридски”: 

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog