draganova's blog

Среща на академичната общност на ФМИ с кандидатите за Декан, 10.05.2023

На 10.05.2023 (сряда) от 17:00 в аудитория 325 ще се проведе среща на академичната общност на ФМИ с кандидатите за Декан.

Постъпили са следните кандидатури: 

Държавен изпит за ОКС "бакалавър" , 11 и 12.07.2023

Държавният изпит за ОКС "бакалавър" ще се проведе на 11.07.2023 г. и 12.07.2023 г. Подаване на заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 09 май до 16 юни 2023 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни); каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog