draganova's blog

Записване за зимен семестър на 2022/2023 уч. г., ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"; Молби за прекъсване

  • Записването на студентите от  ОКС "бакалавър" (редовно обучение, завършили 1, 2 и 3 курс) с не повече от три неположени изпита от последната записана учебна година, ще става от 25.08.2022 г. до 30.09.2022 г.  в отдел "Студенти", каб. 221.
  • Записването на студентите от  ОКС "магистър" (завършили 1 курс) ще става от 25.08.2022 г. до 30.09.2022 г.  в отдел "Студенти", каб. 221.

Изготвяне на дипломите за випуск 2021/2022 на ФМИ

За изготвяне на дипломите на бакалаври и магистри (за тези придобили ОКС "бакалавър" или ОКС "магистър" през уч.2021/2022г.), които желаят да им бъдат връчени  тържествено е необходимо:

  1. Снимка /формат за документ-паспортна снимка/ 
  2. Бележка от библиотеката на ФМИ, че нямат невърнати книги.

 Срока  за подаване на необходимите документи е до 07.10.2022г. вкл. в отдел „Студенти“  на ФМИ, каб.221.

Pages

Subscribe to RSS - draganova's blog