Чл. кор. Благовест Долапчиев

Роден на 29 декември 1905г. в гр. Сливен. Починал на 3 февруари 1974г.

Завършил математика в Софийския университет през 1929г. Специализирал в Гьотинген през 1935г. и в Техническия университет в Будапеща през 1924/1943г.

Доктор на физико-математическите науки от 1937г.

Асистент по аналитична механика в Софийския университет от 1929 до 1943г., доцент от 1943г. до 1947г., извънреден професор от 1947г. до 1951г., професор и ръководител на катедра по теоритична механика (от 1971г. сектор по аналитична механика) от 1951г. до края на живота му.

Заместник ректор на Софийския университет от 1963г. до 1965г.

Чел лекции по аналитична механика, висша математика, дискриптивна геометрия, хидродинамика, теория на потенциала.

Член кореспондент на Българската академия на науките от 1967г.

Лауреат на Димитровската награда от 1952г.

Заслужил деятел на науката от 1972г.