Доц. Георги Стоянов

Роден е през 1872г. в Нова Загора. Починал е през 1912г., като участник в Балканската война.

Завършва математика и физика през 1900г.

От 17. 8. 1909г. до смъртта си е редовен доцент в катедрата по основи на висшата математика. Чете лекции по: Въведение във Висшата математика, Въведение по висша алгебра, Основи на висшата математика, Диференциално смятане, Интегрално смятане и Диференциални уравнения.

В алманаха са посочени като негови трудове 10 заглавия с математическо, методично и историческо съдържание.

До неотдавна информация за курсовете, които е чел не е имало и в библиотеката на ФМИ не фигурира названието на нито едни литопечатни записки от него. В музея на град Елена са намерени четири литопечатни записки, които се предполага, че са негови. Това са: "Въведение във висшата алгебра", "Лекции по интегрално смятане(1911-1912 г.)", "Лекции по висша алгебра - 1914г.", "Диференциална геометрия".