Служебни бележки

Служебните бележки от Турнира "проф. Борислав Боянов" и Националното състезание по компютърни мрежи могат да бъдат получени във ФМИ, стая 208, от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.