Кандидатстудентски курсове

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Кл. Охридски” организира кандидатстудентски курсове по математика.

Курсовете са с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността им е 640 лева, които се внасят изцяло по банковата сметка на ФМИ:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ

Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена на курсиста и основание за плащане - "кандидатстудентски курс". 
Плащането може да бъде извършено само по банков път.

След заплащане на таксата, записването се извършва на следния имейл адрес: ucheben@fmi.uni-sofia.bg. За да бъде направено записването, в писмото задължително трябва да се посочи следната информация:

 • Трите имена на кандидатстудента;
 • Телефон и имейл адрес за връзка;
 • Дата на паричния превод.

Телефони за информация: +359 2 8161522, +359 2 8622373

 • От 03 февруари 2024 г.  започва съботно-неделен кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат в събота и неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Обучението ще се провежда в две групи: една група присъствено (в сградата на ФМИ) и една група отдалечено в онлайн формат. Курсът следва да приключи в рамките на 8 седмици. Записването е в периода от 18.01.2024 до 01.02.2024 г. включително.
 • От 19 ноември 2023 г. започва курс за подготовка на ученици (завършили поне 10ти клас) за държавен зрелостен изпит по математика – профилирана подготовка. Курсът е с обща продължителност 80 учебни часа, а стойността му е 640 лева, които се внасят изцяло по банковата сметка на ФМИ. Занятията ще се провеждат онлайн в неделя с начален час 09.00 (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици.  Записването е в периода 02 - 16 ноември 2023г.
 • От 21 октомври 2023 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 20 септември - 19 октомври 2023 г.
  група I, зала 307
  група II, зала 311
  група III, зала 310
 • От 22 октомври 2023 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в неделя от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 20 септември - 19 октомври 2023 г.
  група I, зала 514
  група II, зала 310
 • От 21 октомври 2023 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само онлайн в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 20 септември - 19 октомври 2023 г.
  група I, системата за електронно обучение (мудъл)