Хонорувани преподаватели

Договори за летния семестър на 2021/2022

Хоноруваните преподаватели трябва да попълнят договорите си за летния семестър на учебната 2021/2022 г. в периода: 31 януари 2022 - 04 февруари 2022.

Договорите ще бъдат попълвани  електронно в ст. 209. Необходими са данните от личната карта, а също и номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Преподавателите, които нямат възможност да отидат физически до ФМИ, могат да изпратят личните си данни на адрес ucheben@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъде изготвен договор в системата за хонорувани преподаватели.  Договорът ще им бъде изпратен, за да го подпишат и върнат на адрес ucheben@fmi.uni-sofia.bg.

Електронни услуги за хонорувани преподаватели

Регистрацията Ви в СУСИ4 се използва за достъп до следните информационни ресурси и системи на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) и Факултета по математика и информатика (ФМИ):

Софтуерни продукти от Microsoft за преподаватели на ФМИ

На адрес https://aka.ms/devtoolsforteaching преподавателите на ФМИ могат да изтеглят безплатно  софтуерни продукти на Microsoft. За достъп до системата е необходимо да си създадете Microsoft account с университетския Ви емейл адрес.