Изпити

Учебна 2021/2022 г.

Моля следете за промени!

Поправителна сесия
Лятна сесия

Информация за подаването на заявления за явяване на изпити от минали години за  лятната изпитна сесия на уч. 2021/2022 г можете да намерите тук.

Зимна сесия
Държавен изпит
Дати за дъжавен изпит
 • Втора изпитна сесия (за студентите, завършили през 2021 г. и преди нея) - 12 и 13 юли 2022 г.
 • Първа изпитна сесия (за студентите, завършили през 2021/2022 г.) - 7 и 8 септември 2022 г. 

Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от 25 юли до 12 август 2022 г., 9:30 – 12:00 и 13:30 – 16:00 (в работни дни), каб. 221, отдел „Студенти“ на ФМИ.

Защити на дипломни работи
 • На 20 юли 2022 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 8 юли 2022 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
До 12 юли 2022 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:
  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство
ВАЖНО!!! Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.