Разпис

Във  връзка с епидемичната обстановка в страната и след съответна заповед от Министъра на здравеопазването, ще бъде публикувана информация за всяка промяна в начина на провеждане на занятията.
Моля, редовно проверявайте разписите на занятията на сайта на ФМИ!

Зимен семестър на учебната 2022/2023 година