Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

 • На 6 юли 2024 г. (събота) от 10:00 часа  ще се проведе онлайн допълнително обучение по БД за ДИ. Връзка към онлайн сесията (Google Meet): https://meet.google.com/gcs-ioas-qyu. Лектор: доц. Радослава Христова
 • На 22 юни 2024 г. (събота) от 18:00 часа зала 325 ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Статистика на тема:  "Подготовка за изпит". Лектор: ас. Христо Делев
 • На 10 юни 2024 г. (понеделник) от 17:00 до 21:00 часа в зала 500 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ФП за ДИ. Лектор: Симеон Христов
 • На 3 юни 2024 г. (понеделник) от 18:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС-2 за ИС, първи курс, на тема “Двойни и тройни интеграли”. Лектор: доц. Николай Иванов
 • На 31 май 2024 г. (петък) от 18:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Статистика за ДИ. Лектор: Цветомира Златкова
 • На 29 май 2024 г. (сряда) от 19:00 часа зала 207 на ФЗФ ще се проведе допълнително обучение по Статистика на тема:  "Непрекъснати разпределения. Нормално, Експоненциално и равномерно разпределение. Съвместно непрекъснато разпределение. Централна гранична теорема. Хипотези. Доверителни интервали. Хи квадрат разпределение ". Лектор: ас. Христо Делев.
 • На 29 май 2024 г. (сряда) от 18:00 часа зала 326  на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ФП на тема: " Работа с рекурсивни полиморфни алгебрични типове в езика Haskell при имплементиране на нелинейни структури от данни. Дефиниране на полиморфни и генерични функции. Прилагане на функции от по-висок ред в задачи със списъци". Лектор: ас. Михаела Николова
 • На 22.05.2024 г. (сряда) от 17:00 часа,  в зала 500 на ФМИ, ще се проведе допълнително обучение по ООП за ДИ за специалност ИС. Лектор: доц. д-р Петър Армянов
 • На 21.05.2024 г. (вторник) от 16:00 часа,  в зала 500 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ООП за ДИ за специалност ИС. Лектор: доц. д-р Петър Армянов
 • На 22.05.2024 г. (сряда) от 17:00 часа,  в зала 500 на ФМИ, ще се проведе допълнително обучение по ООП за ДИ за специалност ИС. Лектор: доц. д-р Петър Армянов
 • На 14 май 2024 г. (вторник) от 14.00 часа в зала 500 ще се проведе допълнително обучение по ДИС 1,2  за ДИ за специалност ИС. Лектор: Николай Иванов
 • На 13 май 2024 г. (понеделник) от 16.00 часа в зала 500 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра за ДИ за специалност ИС. Лектор: Мария Конова
 • На 10 април 2024 г. (сряда) от 18:00 часа онлайн (в курса в Мудъл) ще се проведе допълнително обучение за ИС, 2 курс, по ПООП на тема "Разработване на приложения на Java. Създаване на потребителски интерфейс с JavaFX и SceneBuilder. Създаване на потребителски пакети от класове. Масиви". Лектор: ас. Петя Григорова
 • На 10 април 2024 г. (сряда) от 18:00 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС-2 на тема " Определен интеграл, функции на няколко променливи: глобални и локални екстремуми". Лектор: доц. Николай Иванов
 • На 3 април 2024 г. (сряда) от 18:00 часа в зала 326 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ФП за ИС на тема " Принципи на функционалното програмиране. Линейно рекурсивни и линейно итеративни процеси. Работа с ламбда функции и функции от по-висок ред в контекста на хомогенни списъци". Лектор: ас. Михаела Николова
 • На 17 април 2024 г. (сряда) от 19:00 часа в зала 200 на ФМИ за студентите от 2 курс на специалност ИС, ще се проведе допълнително обучение по СЕМ на тема "Класическа вероятност. Пълна вероятност. Формула на Бейс. Геометрична вероятност". Лектор: Христо Делев
 • На 20 януари 2024 г. (събота) от 14:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Полиноми". Лектор: ас. Мария Конова
 • На 15 ануари 2024 г. (понеделник) от 18:00 часа в зала 130 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Правило на Лопитал, формула и ред на Тейлър, редове, неопределени интеграли. Лектор: доц. Николай Иванов
 • На 25 ноември 2023 г. (събота) от 15:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Математическа индукция, граници на редици, производни, графики на функции". Лектор: доц. Николай Иванов
 • На 19 ноември 2023 г. (неделя) от 14:00 часа в зала 200 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Променливи, цикли, функции и масиви". Лектори: Явор Александров и Стойчо Кьосев
 • На 18 ноември 2023 г. (събота) от 13:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Комплексни числа и линейни пространства". Лектор: Мария Конова
 • На 11 ноември 2023 г. (събота) от 11:00 часа в зала 101 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДСТР на тема "Теоретикомножествени равенства, функции, инекции и сюрекции". Лектор: Димитър Чалтаков
 • На 4 ноември 2023 г. (събота) от 9:00 часа в зала 01 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Компилатор, типове данни и техните особености, променливи, вход и изход, проверки, цикли и функции". Лектори: Кирил Димов и Димитър Йорданов