Допълнителни обучения за специалност "Информатика"

  • На 14 януари 2021 г. (четвъртък) от 16:15 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jcj-sjfx-wzx) ще се проведе допълнително обучение по ЛА. Лектор: Йонко Йонков
  • На 14 януари 2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/igd-gtou-njs) ще се проведе допълнително обучение по функционално програмиране. Лектор: Боян Вушков
  • На 10 януари 2021 г. (неделя) от 10:00 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jjq-wjqx-rgb) ще се проведе допълнително обучение по ДИС за подготква за контролно. Лектор: Борислава Петрова
  • На 9 януари 2021 г. (събота) от 15:15 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/hwa-bsrr-gbt) ще се проведе допълнително обучение по УП за специалност Информатика на тема "Подготовка за контролно". Лектор: Камен Вакавчиев
  • На 09 декември 2020 г. (сряда) от 19 часа в ВВВ ще се проведе консултация по АГ за предстоящото контролно. Лектор: Яна Алексиева
  • На 28 ноември 2020 г. (събота) от 15 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/hoq-ahzs-sbr) ще се проведе допълнително обучение по УП за специалност Информатика на тема "Подготовка за първо контролно". Лектор: Александър Велинов
  • На 08 ноември 2020 г. (неделя) от 13 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/jcj-sjfx-wzx) ще се проведе допълнително обучение по ЛА за специалност Информатика на тема "Подготовка за контролно 1". Лектор: Йонко Йонков
  • На 06 ноември 2020 г. (петък) от 17 часа в средата Google Meets (https://meet.google.com/xnv-ssjz-qqn) ще се проведе допълнително обучение по ЛА за специалност Информатика на тема "Доказателства". Лектор: Светослав Богданов