Допълнителни обучения за специалност "Информатика"

 • На 14 юни 2022 г. (вторник) от 18:00  в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ЕАИ за специалност "Информатика". Лектор: Ангел Димитриев
 • На 12 юни 2022 г. (неделя) от 14:00  в зала 210 на ФХФ ще се проведе допълнително обучение по ОС за ДИ . Лектор: Сабина Бочева 
 • На 11 юни 2022 г. (събота) от 10:00 в Google Meet (meet.google.com/fya-umvi-dwd) ще се проведе допълнително обучение за ДИ по функционално програмиране. Лектор: Андрей Дренски (Моля студентите да влизат със своите gsuite акаунти)
 • На 3 юни 2022 г. (петък) от 18 часа в Google Meet (https://meet.google.com/arr-vbhj-avy) ще се проведе допълнително обучение за ДИ по СЕП. Лектор: доц. д-р Стела Николова 
 • На 1 юни 2022 г. (сряда) от 19:00 в Google Meet (meet.google.com/fya-umvi-dwd) ще се проведе допълнително обучение за ДИ по дискретни структури. Лектор: Андрей Дренски (Моля студентите да влизат със своите gsuite акаунти)
 • На 26 май 2022 г. (четвъртък) от 12:00 до 14:00 часа в Google Meet (meet.google.com/yfe-xnjx-bve) ще се проведе обучение за държавен изпит по програмиране на Java. Лектор: доц. Петър Армянов
 • На 21 май 2022 г. (събота) от 10:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/kvz-ootn-udg) ще се проведе допълнително обучение по БД. Лектор: доц. Радослава Горанова
 • На 19 май 2022 г. (четвъртък) от 12:00 до 14:00 часа в Google Meet (meet.google.com/yfe-xnjx-bve) ще се проведе обучение за държавен изпит по програмиране на Java. Лектор: доц. Петър Армянов
 • На 16 май 2022 г. (понеделник) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/jjy-rvof-abk) ще се проведе допълнително обучение по СД за държавен изпит. Лектор: доц. Армянов
 • На 11 май 2022 г. (сряда) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/zea-pzxn-sea) ще се проведе допълнително обучение по ООП за държавен изпит. Лектор: доц. Армянов
 • На 9 май 2022 г. (понеделник) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/jnw-qrfy-yar) ще се проведе допълнително обучение по УП за държавен изпит. Лектор: доц. Армянов
 • На 13 април 2022 г. (сряда) от 17:00 до 20:00 в зала 200 ще се проведе организирано допълнително обучение по ООП за специалност "Информатика". Лектор: Дамян Бойчев
 • На 19 ноември 2021 г. от 17:15 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ojv-mhbg-cfx) ще се проведе допълнително обучение за подготовка за контролното по ЛА с Йонко Йонков.
 • На 16 ноември 2021 г. от 16:15 часа в Google Meet (https://meet.google.com/xhh-ccfn-ygg?pli=1&authuser=4) ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Version Control Systems. Git. Github". Лектор: Ивайло Стоянов