Академичният съвет на СУ "Св. Кл. Охридски" одобри промени в Правилника за приемане на студенти в СУ за учебната 2020/2021 година