Поправителен изпит по УП, ООП, СДП и ФП

Подробна информация за за поправителните изпити по:

  • Увод в програмирането и УП-практикум - за специалности Компютърни науки, Информационни системи
  • Обектно-ориентирано програмиране и ООП-Практикум - за специалности Информатика, Информационни системи, Компютърни науки
  • Структури от данни и програмиране и СДП-Практикум - за специалности Информатика, Компютърни науки
  • Функционално програмиране и ФП-Практикум - за специалности Информатика и Компютърни науки, само 1 поток

можете да намерите в този документ.