Семинар „Математическо моделиране”, 23.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 23.03., вторник, от 17:15 до 19 часа, доц. д-р Кирил Алексиев от Института по информационни и комуникационни технологии, БАН, ще представи 
"Математически методи за обработка на сензорна информация"

Резюме. Лекцията включва кратък увод в математическите основи за обработка на сензорна информация. Основната част на лекцията ще е посветена на разглеждането на необходимия математически апарат за решаване на различни приложни проблеми като: алгоритми за обработка и анализ на ЕКГ сигнали; изследване на фиксационните движения на очите с помощта на мобилно устройство за следене на очите (eye tracker); моделиране на трафика в скоростни градски магистрали с помощта на интерактивни многомоделни алгоритми; инерциална навигация и навигация в закрити пространства; компактно кодиране на сигнали и разлагането им на базата на самоподобие (използване на тези методи при възстановяване на телеметрична информация при сателитна комуникация).  Преобладаващата част от изследванията са проведени с помощта на студенти от СУ и резултатите са намерили място в публикувани статии през 2020 г., в една магистърска дипломна работа, както и в статии, приготвяни за печат през 2021 г.