Дати за Държавен изпит, 2021

Приети са следните дати за провеждане на Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" през 2021 г.

  • Втора държавна  сесия - 13 и 14 юли 2021г. (за студенти семестриално завършили през 2020 г. и преди нея);
  • Първа държавна сесия - 08 и 09 септември 2021г. (за студенти семестриално завършили през 2020/2021 уч. г).