Experian работилници, 7.06.2021

Технологичната компания Experian България има удоволствието да Ви представи и да Ви покани да се включите към най-новата си инициатива - "Работилниците на Experian".

Работилниците на Experian ще се проведат в рамките на 4 седмици и предоставят възможността на млади професионалисти да се докоснат до най-съвремените технологии и да разработят проект в реална бизнес среда с помощта на водещи специалисти в сферата на ИТ, финанси и анализи. Участниците ще бъдат разпределени в екипи и сами ще могат да изберат различните роли, с които да участват, както и използваните програмни езици/среди и софтуерни продукти и технологии. Подробна информация за семинарите може да намерите на следния линк Experian Workshops.

Събитието ще стартира на 7 юни 2021 и ще бъде изцяло виртуално.

Избраните участници ще имат възможността сами да определят времето за работа по проекта през тези 4 седмици.

Защо да участвам?

Защото ще имате възможността да творите в реална бизнес среда, да надградите своите технически умения под менторството на утвърдени професионалисти и и да натрупате опит, който да Ви помогне да продължите като част от стажантските програми в Experian. Проектите, оценени от журито като най-добри, ще бъдат наградени.

Моля желаещите да изпратят в срок до 30.05.2021 г. вкл. мотивационно писмо до проф. Боян Бончев <bbontchev@fmi.uni-sofia.bg>, в което да опишат защо желаят да участват, как биха искали да се ангажират в проекта, който ще разработват (като софтуерни разработчици или QA) и дали имат умения и опит в разработката на софтуерни проекти. Броят на участниците от всеки университет в страната е ограничен до 6 студенти.