Семинар „Математическо моделиране”, 14.06.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 14.06.2021, понеделник

 • от 16:15 до 17 часа, Кристина Илиева, студент във ФМИ, магистър в МП ИМММ, ще представи проблема
  Ще изчезнат ли сините очи в бъдещите поколения?
  Резюме. В търсене на отговор, ще представя какво ни казва теорията по отношение на популационната генетика, както и ще представя симулациите, които направих, с помощта на Wolfram Mathematica. Също така ще разкажа накратко какво представляват клетъчните автомати, тъй като съм използвала именно тях в голяма част от симулациите. 
  Съдържание:
  1.Популационна генетика
  1.1.Въведение
  1.2.Закон на Харди-Вайнберг
  1.3.Отклонения от закона на Харди-Вайнберг
  2.Клетъчни автомати
  2.1.Едномерни клетъчни автомати
  2.2.Двумерни клетъчни автомати
  2.3.Съседства
  2.4.Гранични условия
  3.Имплементация
  4.Симулации и заключения
 • от 17:15 до 18 часа, Павлин Панайотов, студент във ФМИ, ще представи проблема
  Математически модели в трейдинга
  Резюме:
  Въведение в предметната област и запознаване с проблема, който се опитваме да разрешим. Разчитане на графики с исторически данни. Какво е трейдър и Quantitative analysis. Използване на числа на Фибоначи, централна тенденция и други математически модели.

 • от 18:15 до 19 часа, Валери Христов, студент във ФМИ, магистър в МП ИМММ, ще представи проблема
  Инвариантни особености в изображения
  Резюме. В много приложения се налага възстановяване на 3D реалността по получени няколко изображения, заснети от различни позиции. За целта е необходимо да се направи съответствие между едни и същи особености в няколко изображения. Ще бъдат представени проблемите, които възникват при решаване на тази задача, и ще бъдат  показани методи, чрез които те се преодоляват.