Връзки с индустрията

Факултетът по математика и информатика при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ поддържа дългогодишна традиция в осъществяването на тясно сътрудничество с водещи компании от IT индустрията и телекомуникационния сектор в България. 

Партнираме си с над 70 фирми в България: SAP Laps Bulgaria, Uber Bulgaria, VMware Bulgaria, Nemetschek Bulgaria, А1 България, Musala Soft и много други. Пълния списък може да видите тук.

Сътрудничеството ни с фирмите може да се раздели на три категории:

  • подпомагане на учебната и/или научно-изследователската дейност;
  • участие във важни събития на ФМИ (като откриване на учебната година, Форум на кариерното развитие, атестации, хакатон и други);
  • подпомагане на материално-техническата база на факултета.

Вече няколко компании направиха дарения за подобряване на учебните условия във ФМИ през последните 5 години: залите 03, 200, 305, 306 „Аристотел“, 313, 314, 320, 321, пространството зад зала 200, както и стаята на Факултетния студентски съвет са ремонтирани със средства на нашите партньори. Унистрой АД извърши висококачествена хидроизолация на външните стени на сградата на факултета.

Зала №

Дарител

Година

313

MentorMate

2021

321

A1

2020

Стая на ФСС

Dreamix

2020

Пространството зад зала 200

Uber

2019

R&IoT

SAP Labs

2019

200

SAP Labs

2019

305

FactSet

2018

320

SAP Labs

2018

306 Aristotle

VMware

2016

03

Novarto

2016

Даренията под формата на техническо оборудване биват:

  • компютърни конфигурации, монитори, лаптопи (SAP Labs Bulgaria, MentorMate);
  • цифрова копирна машина (фондация „Проф. Джон Атанасов“); 
  • безжична интернет мрежа (VMware Bulgaria); 
  • Wi-Fi оборудване и осветление (SAP Labs Bulgaria); 
  • два броя проектора (Hitachi Solutions);
  • учебни дъски, работни маси и столове (SAP Labs Bulgaria, MentorMate);
  • осветителни тела за парка пред ФМИ (SAP Labs Bulgaria, Musala Soft).

Анимирано представяне на даренията към ФМИ по години може да видите тук.