Кандидатмагистърска кампания във ФМИ, 2021 (зимен прием)

Зимен прием за учебна 2021/2022 уч.г.
Документите за кандидатстване ще се подават единствено онлайн.

  • Онлайн система за подаване на документите на кандидат-магистрите, срок: 5.07. - 13.09.2021 г.
    Процедурата по онлайн подаване на документите за кандидатстване за магистърските програми във ФМИ задължително започва с онлайн регистрация на кандидатите.  Кандидатстването става изцяло по електронен път – кандидатите прикачват електронни копия на всички необходими документи. Не се налага регистрация на място във ФМИ.
    При необходимост ще бъдат поискани допълнително документи (например диплома-оригинал за справка, академична справка-оригинал, уверение). Подробна информация за процедурата за регистрация, необходими документи, начини за заплащане на такса "изпит" и нейния размер ще намерите в "Инструкция за зимен прием на магистри във ФМИ за учебната 2021/2022 г." на страница "Кандидатстване и прием"->"Магистри".

Справочник за предлаганите магистърски програми във ФМИ
Списък на магистърските програми по специалности, в които ще има зимен прием
Правилник за прием на магистри в СУ "Св. Кл. Охридски" за 2021/2022 уч. г.
Още информация на страницата за кандидатстване и прием на магистри във ФМИ