Ликвидационна сесия 2020/2021, 7 и 14 .09.2021

Студентите, които не са се явили на поправителната сесия на учебната 2020/2021 г. поради дублираща се дата и час, могат да се явят на изпит на 07.09.2021 за изпити от зимния семестър и 14.09.2021 г. за изпити от летния семестър от 09.00 часа. На тази дата катедрите ще изпитват по всички четени от тях дисциплини в  следните зали.

Забележка: Във връзка със спецификата на отделните дисциплини и поради епидемията от Covid 19, по преценка на преподавателя, някои от изпитите от ликвидационната сесия могат да се провеждат и в електронна среда. В тези случаи екипът на дисциплината трябва да информира предварително студентите и служителите от Учебен отдел в коя платформа ще се проведе съответният изпит.

Учебен отдел