Хонорувани преподаватели, сключване на договори за зимен семестър на учебната 2021/2022 , 09 - 17.09.2021

Хоноруваните преподаватели трябва да сключат договори за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. в периода: 09 - 17 септември.

Договорите ще бъдат попълвани  електронно в ст. 209, ФМИ. Необходими са данните от личната карта, а също и номера на диплома за висше образование, научна степен и академично звание (в случай, че има такива).

Преподавателите, които нямат възможност да дойдат във ФМИ, могат да пишат на адрес ucheben@fmi.uni-sofia.bg, като изпратят личните си данни, за да им бъде попълнен договорът в системата за хонорувани преподаватели и след това да го върнат подписан.

Учебен отдел