Избираеми дисциплини по списък за ОКС "Бакалавър", зимен семестър, 2021/2022

Колони ИИС,КН, М, МИ, ПМ, СИ и Стат са за специалности, а цифрата в тях е курсът, за който дисциплината е избираема по списък.

Избираемите дисциплини са посочени в учебните планове на съответната специалност в списък № ....  
Забележка: Специалности  И, М, ПМ и Стат нямат избираеми дисциплини по списък през този семестър.

КатедраДисциплинаХора-риумКредити ЕСТКГрупа ИДИИСКНММИПМСИСтатПреподавател
АлгАлгебра 23+0+07М2гл. ас. д-р К. Табаков
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ2гл.ас. д-р Михаил Хамамджиев лекции, 5 групи (всяка по 15 ч лабораторни и 15 ч. семинарни упр.) 4 групи комп. Матей Константинов (хон), 4 групи семинарни Христина Топалова (хон) и 1 група (комп и сем) Андрей Дренски (хон)
ДУДиференциални уравнения - ИС2+0+27М2доц. Т. Попов
ЧМАЧислени методи2+0+252доц. В. Гушев/ас. Г. Люцканова-Жекова, Здравка Недялкова, Мария Зарчева (хон) - по 1 група
МЛПрИзчислимост и сложност3+2+09ОКН3доц. Стела Николова
МЛПрСемантика на езиците за програмиране2+2+05ОКН3гл. ас. Ст. Вътев
МЛПрТеория на множествата2+2+07М3проф. Т. Тинчев (15 л., 15 упр.), гл.ас. А. Сариев (15 л., 15 упр.)
ДУДиференциални уравнения - МИ2+2+05М2гл.ас. Цветана Стоянова
МАМатематически анализ2+2+05М2доц. В. Бабев
ГеомДескриптивна геометрия3+0+07М3доц. Ася Русева
ИТОфис технологии - практикум0+0+45КП3/ИТ
ИТУеб програмиране2+0+36ЯКН3ас. Тодор Георгиев
ОМИКомбинаторика, вероятности и статистика в училищния курс по математика2+2+05Д3л.: проф. К. Банков (х) упр.: гл. ас. Р. Алашка (х)
ОМИИзбрани въпроси от профилирана подготовка по информатика - АСД (Java)2+0+25И3доц. Н. Николова
ИТИнформационните технологии в обучението на деца със специални образователни потребности2+0+25Д4доц. д-р Т. Зафирова-Малчева
ИТСпецифични въпроси в обучението по информационни технологии2+0+25Д4доц. д-р Елиза Стефанова/ИТ доц. д-р Николина Николова/ОМИ
ОМИСОТ (Съвременни образователни технологии)2+2+05Д4л.: доц. Т. Тонова 50% доц. Н. Николова 50% упр.: доц. Т. Тонова 50% доц. Н. Николова 50%
ВОИСИзследване на операциите2+1+15ПМ2гл.ас. д-р Михаил Хамамджиев лекции, 5 групи (всяка по 15 ч лабораторни и 15 ч. семинарни упр.) 4 групи комп. Матей Константинов (хон), 4 групи семинарни Христина Топалова (хон) и 1 група (комп и сем) Андрей Дренски (хон)
ЧМАЧислени методи2+0+252доц. В. Гушев/ас. Г. Люцканова-Жекова, Здравка Недялкова, Мария Зарчева (хон) - по 1 група