Публична академична лекция на доц. д-р Иван Чавдаров, 7.10.2021

Лектор: доц. д-р Иван Николов Чавдаров

Тема: "Приложения на CAD системи и 3D принтиране в роботиката"

Кога: 07 октомври 2021 г . (четвъртък) 18:00 часа

Къде: В зала 325 на ФМИ