Публична академична лекция на проф. д-р Мая Стоянова, 19.01.2022

Публичната академична лекция се отлага съгласно Заповед № РД-19-327/27.09.2021 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски"!


 Лекторпроф. д-р Мая Митева Стоянова

 Тема: Кодове и дизайни - трудни или полезни и забавни

 Кога: 19 януари 2022 г. (сряда) от 17:00 часа

 Къде: Зала 325 на ФМИ