Изготвяне на лятна сесия 2021/2022, ОКС “Магистър”

Лятната изпитна сесия за ОКС "Магистър" е от 13.06. до 08.07.2022 г. Моля преподавателите да съгласуват със студентите и да направят заявки за дати и зали за изпити най-късно до 31.05.2022 г. на e-mail: aniv@fmi.uni-sofia.bg"