Лятна сесия, 2021/2022 - график на изпитите за ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини

На страница "Студенти"->"Изпити" е публикуван графикът на изпитите от лятната сесия, 2021/2022уч. г. на редовно обучение, ОКС "Магистър", задължителни и избираеми дисциплини.

Сесията е в процес на изготвяне, предстоят допълнения!