ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, зимен семестър 2022/2023

На 02.10.2022 г. в 00:00 ч. стартира кампанията за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър, 2022/2023 за ОКС "Бакалавър".

1-и етап: 02.-14.10.2022
2-и етап: 15.-17.10.2022

Записването става в системата СУСИ. Достъпът е на адрес: https://susi.uni-sofia.bg с потребителското име и паролата от университетския акаунт.
Технология на записване на избираеми дисциплини (вж. КАМПАНИЯ С ДВА ЕТАПА, БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТПИСВАНЕ ПРЕЗ 2. ЕТАП)
Обща информация за дисциплините

СЛЕД КРАЯ НА КАМПАНИЯТА НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ МОЛБИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ!

Таблица със свободно избираемите дисциплини, зимен семестър 2022/2023
Таблица с избираемите дисциплини по списък от учебните планове на специалностите, зимен семестър 2022/2023
Възможно е добавяне на нови ИД (в края на таблицата). Моля следете за новини на сайта.

При проблеми с достъпа до системата или с работата с нея пишете на администраторите на системата.