Публична академична лекция на доц. д-р Александър Стефанов, 20.10.2022