Записване за факултативен модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и ИТ", 2022/2023

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2022/2023 година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "Учител по информатика и информационни технологии". За целта е необходимо да подадат молба в кабинет 221 (Отдел „Студенти“) до 6 март 2023г. (вкл.)

Условия за допускане до  обучение в модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и информационни технологии": 

  1. Успех не по-нисък от  Много добър (4,50);
  2. Положени  успешно всички изпити към момента на подаване на молбата.

 Отдел „Студенти