Катедра Информационни Технологии организира защита на дипломни работи, 29.03.2023

За дипломанти в магистърски програми БМИ, ЕО, РСМТ
Дипломна защита: 29 март  2023 г.

Информация за сроковете и изискванията към дипломантите и техните ръководители ще намерите на адрес "Студенти"->"Изпити".