ФОРУМ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ 2023г.

На 10.05.2023 г. в двора на Факултета по математика и информатика на Софийския университет бе официалното откриване на четиринадесетото издание на Форума на кариерното развитие на Факултета. Tой се провежда под мотото "Знам и искам да го докажа". Организатор на събитието е Кариерният център на Факултета. Форумът дава възможност за среща на живо между работодателите и студентите от всички факултети на Софийския университет и студенти от други университети.

На събитието присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова,  ректорът проф. дфн Анастас Герджиков, деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов, заместник-деканите на Факултета проф. д-р Боян Бончев, доц. дн Иван Минчев, проф. д-р Мая Стоянова, студенти и представители на 50 фирми. Кратки приветствия направиха представители от фирма САП лабс - Владислав Илиев /Мениджър софтуерно развитие/ и фирма Мусала Софт - Ивайло Кацарков /Директор "Човешки ресурси"/.

Целта на форума е да запознае студентите с водещи работодатели, което би могло да доведе до предложения за евентуален стаж или работа, да ориентира учащите какви качества и умения се ценят в ИТ индустрията, студентите да придобият опит в комуникацията с бъдещи работодатели. 

Форумът ще продължи на 10 и 11 май 2023г.

Схема на разположение на фирмите за 10 май: https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/vM0QtKwoYERdRV2

Схема на разположение на фирмите за 11 май: https://intranet.fmi.uni-sofia.bg/index.php/s/nkl45PDUDO4eoMC

Запис от откриването: https://www.youtube.com/watch?v=cD53agdq8so

Снимки от Ден 1: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=fmi.sofia.university&set=a.552135637100438

 Натали Методиева, специалист по връзки с обществеността