Отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" и ИД "Стаж по математика" за летен семестър на 2022/2023

Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за летен семестър на 2022/2023  учебна година

Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 15 юни 2023 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, както и да се качат в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2022/2023.
Датата и часът ще бъдат определени в зависимост от броя на студентите и те ще бъдат информарани по ел. поща.
Ключ за достъп до курса се изпраща по ел. поща, след преглед на докуменнитет им. Документите са изтеглят от: https://career.fmi.uni-sofia.bg/node/16

Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по математика" за летен семестър на 2022/2023  учебна година

Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по математика" е 15 юни 2023 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg