Пролетна научна сесия на ФМИ 2024

Пролетна научна сесия на ФМИНа 23.03.2024 г. (събота) във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) под надслов "135 години Факултет по математика и информатика при Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Снимки от провеждането на Пролетната сесия
Видеозапис от заключителната пленарна сесия "Първите години на ФМИ - създаване и развитие"

Програма

Важни дати

 • 25.02.2024 г.  04.03.2024 г. - изпращане на резюме
 • 10.03.2024 г.  13.03.2024 г. - изпращане на информация за одобрените доклади
 • 23.03.2024 г. - провеждане на Пролетната научна сесия на ФМИ

Подаване за резюмета

Резюметата се подават чрез електронната система на Пролетната научна сесия
Указание за подаване на резюме в електронната система

Шаблони за резюмета

Теми

 • Алгебра, геометрия и топология
 • Апроксимации и числени методи: в памет на професор Стефка Димова
 • Диференциални уравнения и приложения
 • КИТ на 30 с ЛАСО на 40
 • Kонвергенция на HPC и Big Data, Изкуствен интелект и модели в дигиталния свят
 • Математическа логика и приложенията ѝ
 • Машинни методи за анализ и обмен на данни
 • Тенденции в обучението по математика, информатика и ИТ
 • Теоретични въпроси и практически задачи, свързани с мехатрониката, роботиката и механиката
 • Реален и функционален анализ и приложения
 • Стохастика, оптимизация и моделиране 
 • Студентска сесия "Академични иноватори"

КОМИТЕТИ

Председател

 • доц. д-р Мариана Атанасова

Програмен комитет

 • проф. дмн Гено Николов
 • проф. дн Надежда Рибарска
 • проф. дн Надя Златева
 • проф. д-р Георги Бояджиев
 • проф. д-р Иван Койчев
 • проф. д-р Павел Бойчев
 • доц. д-р Иван Георгиев
 • доц. д-р Красимира Александрова
 • доц. д-р Радослава Христова
 • доц. д-р Силвия Бумова
 • доц. д-р Филип Петров
 • доц. д-р Цветан Христов
 • доц. д-р Юлиан Цанков

Организационен комитет

 • д-р Дафинка Митева
 • д-р Елица Пелтекова

Техническа поддръжка

 • Атанас Георгиев
 • Михаил Пелтеков

При въпроси и проблеми, моля, пишете до екипа на Пролетната научна сесия 2024 на адрес psfmi@fmi.uni-sofia.bg.