Проф. Димитър Табаков

Рoден на 9 ноември 1879г. в гр. Сливен. Починал през 1973г.

Завършил математика и физика във Висшето училище в София през 1903г. Специализирал в Страсбург през 1903/1904г. и в Нанси през 1904/1905г.

Доктор на университета в Пиза от 1929г .

Асистент по математика в Софийския университет от септември 1905г. до 1 септември 1907г., редовен доцент по геометрия от 11 март 1920г. до 6 март 1923г., извънреден професор от 7 март 1923г., редовен професор и титуляр на катедрата по геометрия от 1941г. до пенсионирането му на 1 октомври 1948г.

Чел е лекции по аналитична геометрия, дискриптивна геометрия, диференциална геометрия.

Научните му интереси и приноси са в областта на геометрията.

Заслужил деятел на науката от 1966г.

Народен деятел на науката от 1969г.