training

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение, Еразъм+, летен семестър, 2023/2024 г.

Във връзка с провеждане на допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2023/2024 г., Ви информираме, че кандидатите ще подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество" до 16 октомври 2023 г., 17:00 ч.
Повече информация на: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/09/19/ka131_2023-2024_2/ 

Прием за „СДК Учител по компютърно моделиране и информационни технологии, 5. – 7. клас“ И „СДК Учител по информационни технологии, 8. – 10. клас“, 2023/2024

Обучение за учители на тема „Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики“

На 13-14.09.2023 г. Факултетът по математика и информатика при СУ "Св. Климент Охридски" в рамките на международен проект  "Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA)" организира краткосрочно обучение за учители на тема "Повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики (learning analytics)".
Продължителност на обучението: 16 учебни часа (8 часа присъствено и 8 часа онлайн). 
Присъственото обучение ще се проведе в сградата на Факултета по математика и информатика на бул. „Джеймс Баучер“ №5.

Pages

Subscribe to RSS - training