training

Семинар по Оптимизация, 06.06.2022

На 6 юни 2022г. (понеделник) от 17:00 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Маргарита Николова

Тема: On the small-time controllability of a class of polynomial control systems

Поканват се всички интересуващи се.

Семинар „Математическо моделиране”, 31.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 31.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, доц. Петър Рашков от Института по математика и информатика-БАН, ще представи проблема:

Математическа епидемиология: основни принципи и приложение в моделирането на векторно-предавани болести

Семинар по Оптимизация, 23.05.2022

На 23 май 2022г. (понеделник) от 17:00 ч. в ауд. 229 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Тодор Манев

Тема: Върху локално равномерно изпъкнало пренормиране на пространства от непрекъснати функции върху компакти, допускащи напълно затворена проекция

Поканват се всички интересуващи се.

Pages

Subscribe to RSS - training