training

Защита на дипломни работи за студенти в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ, 26.03.2024

Дипломантите трябва да заявят участието в защитата до 11 март 2024 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 15 март 2024 г. дипломантите, заявили за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

Pages

Subscribe to RSS - training