training

Семинар „Математическо моделиране”, 10.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 10.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Евтим Иванов и Георги Йоков, студенти от спец. Софтуерно инженерство, ФМИ, ще представят проблема:

Небесна механика: Изследване движението на планетите

Резюме: Ще представим подход за намиране на координати на планета в избран от нас ден. Чрез използване на орбиталните елементи ще можем да пресметнем средното движение, средната аномалия, за да достигнем до хелиоцентричните координати на дадената планета.

Семинар „Математическо моделиране”, 3.05.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 03.05.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Асен Атанасов, от Българската софтуерна компания Chaos Group (Хаос Груп), световен лидер в технологиите за компютърна графика, ще представи проблема:

Визуализиране на грапави повърхности: увод в микрофасетната теория

Семинар „Математическо моделиране”, 19.04.2022, присъствено в зала 514, ФМИ

На 19.04.2022 г, вторник, от 17:15 до 19 часа в зала 514, 5-ти етаж, ФМИ, Васил Иванов, магистър в МП ИМММ, ФМИ, ще представи проблема:

Лазерни сканиращи камери в индустриалната роботика

Pages

Subscribe to RSS - training