training

Семинар „Математическо моделиране”, 1.03.2022, дистанционно в приложението Google Meet

Засега семинарът ще се провежда дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка;

https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

Oнлайн информационна среща във връзка с конкурс по програма Еразъм+ 2022/2023

Във връзка с обявения Конкурс за селекция на студенти и докторанти  за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ , 2022/2023 уч.г., Студентски съвет и с участието на представители на отдел "Международно сътрудничество" на СУ "Св. Кл. Охридски"  организират онлайн информационна среща https://www.facebook.com/events/343348924340506?ref=newsfeed на 28.02.2022 г. от 15:00 ч.

Записване за факултативен модул за придобиване на допълнителна професионална квалификация, 2021/2022

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2021/2022г. година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "Учител по информатика и информационни технологии".

Pages

Subscribe to RSS - training