training

Организационна сбирка на проф. Владимир Димитров, 24.02.2023

Организационна сбирка на:

  • магистърска програма Информационни системи;
  • Грид и облачни изчисления;
  • Ориентирана към услуги архитектура;
  • Програмиране с Python;

24.02.2023, 17:00, 101.

Проф. Владимир Димитров

Уводна лекция по ИД "Философия и логика" на доц. Владимир Сотиров, 19.02.2023

Курсът  ИД "Философия и логика" на доц. Владимир Сотиров ще се провежда в понеделник от 17:15 ч. в зала 514. Уводната лекция ще е на 19 февруари 2023 г. Следете за анотация в Мудъл.

доц. Владимир Сотиров

Записване за факултативен модул "Учител по математика" или "Учител по информатика и ИТ", 2022/2023

Студентите от специалностите Информатика, Информационни системи, Компютърни науки, Математика, Приложна математика, Софтуерно инженерство и Статистика от 3 курс през учебната 2022/2023 година могат да  запишат факултативен модул за придобиване на  допълнителна  професионална квалификация  "Учител по математика" или  "

Pages

Subscribe to RSS - training