training

Семинар „Математическо моделиране”, 22.02.2022, вторник, 17-19, дистанционно в приложението google meet

Засега семинарът ще се провежда дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка;

https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

Тази сбирка на семинара ще бъде организационна. Моля настоятелно за присъствието на всички участници-студенти. 

Проф. Стефка Димова

Уводна лекция от курса "Философия и логика" , 21.02.2022

Уводната лекция от курса "Философия и логика" ще се състои присъствено в понеделник, 21 февруари 2022, от 17:15 в зала 514 при спазване на противоепидемичните изисквания. Заповядайте! При необходимост свържете се с мен на адрес vlsot@math.bas.bg и следете страницата в Moodle.

Владимир Сотиров

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ , 2022/2023 уч.г.

Информация за обявения конкурс (налични места и предлагани университети по факултети, условия и начин за кандидатстване) ще намерите тук.

Период за кандидатстване: 21.02.2022 (10:00 ч.) – 11.03.2022 г. (17:00 ч.)

Pages

Subscribe to RSS - training