training

Конкурс за студенти и докторанти с цел обучение по програма Еразъм+, 2023/2024 уч. г.,

Информация ще намерите на адрес https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2023/01/18/selection_students_2023-2024_1/

Срок: 21.02.2023 (10:00 ч.) – 10.03.2023 г. (17:00 ч.)

Курсове в рамките на проект „МОДЕРН-А“

В рамките на проект „МОДЕРН-А“ се предвижда провеждането на обучения за СТУДЕНТИ от Софийски университет в подкрепа на кариерната им реализация чрез развиване на предприемачески, презентационни умения и дигитална креативност.
Предстоящи обучения:

Pages

Subscribe to RSS - training