training

Отчитане на ИД Стаж по математика и ИД Стаж по информатика, зимен семестър на 2022/2023

  • Във връзка с отчитане на проведена ИД "Стаж по информатика" за зимен семестър на 2022/2023  учебна година:
    Крайният срок за отчитане на проведен стаж във връзка с ИД "Стаж по информатика" е 20 януари 2023 г. Документите трябва да се изтеглят от сайта на КЦ, да се попълнят, подпишат, сканират и изпратят на имейл: career@fmi.uni-sofia.bg, като след това се качват в Мудъл, в курса Стаж по Информатика, 2022/2023.

Семинар по Оптимизация, 5.12. 2022

На 5 декември 2022г. (понеделник) от 17:15 ч. в ауд. 501 ще се проведе сбирка на Семинара по оптимизация.

Докладчик: Денка Куцарова (University Of Illinois at Urbana - Champaign)
Тема: Банахови пространства с единствена подсиметрична базисна редица

Поканват се всички интересуващи се.

Конкурс за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2022/2023 г.

Информация за обявения конкурс (указания и документи за кандидатстване),  ще намерите на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2022/10/27/praktiki-2022-2023_2/
Краен срок за кандидатстване: 29.11.2022 г., 17:00 ч.

Pages

Subscribe to RSS - training