Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски" oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.
От 15 октомври 2016 г. започна кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Разпределение по групи.


ФМИ обявява конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков

Обява за конкурса
Регламент
Краен срок: 30 октомври 2016

 

Действия към документ
Новини
Oct 21, 2016 ОКС "магистър", корекция в разписа на учебните занятия, 21 октомври 2016
Oct 21, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 21 октомври 2016
Oct 20, 2016 Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 25 октомври 2016
Oct 19, 2016 ОКС "магистър", корекция в разписа на учебните занятия, 19 октомври 2016
Oct 15, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 15 октомври 2016
Oct 15, 2016 Семинар „Теория на категориите I’’, 21 октомври 2016
Oct 15, 2016 ИД "Увод в теория на графите (екстрeмални задачи), зимен семестър, 2016/2017, ОКС "Бакалавър" - ОТПАДА
Oct 14, 2016 ОКС "магистър", корекция в разписа на учебните занятия, 14 октомври 2016
Oct 14, 2016 Кандидатстудентски курс от 15 октомври 2016 г., разпределение по групи
Oct 14, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 14 октомври 2016
Oct 12, 2016 ОКС "бакалавър", корекция в разписа на учебните занятия, зимен 2016/17, 12 октомври 2016
Още новини...