Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Юбилейна конференция
по случай 125 години обучение по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg/

Кандидатстудентски курсове по математика

ФМИ на СУ “Св. Кл. Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика.

Важни новини от администратора на СУСИ-4 за ФМИ

ОКС "Магистър" - 2. класиране      ОКС "Бакалавър" - край на кампания за ИД      Семестриални такси чрез СУСИ  
   

Публична лекция на гл. ас. д-р Стела Иванова Русева, 23 октомври

pokana_plakat_lekcia_StelaRuseva.jpgТема: Избрани теми от компютърната сигурност

Кога: 23 октомври 2014 г., 18:00 часа

Къде: зала 325 на ФМИ

 

 

 

 

 

 

Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър” и докторанти)   за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и/или научни постижения в областта на математиката.

Наградата е една и се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 (две хиляди) лева.

Периодът за подаване на документи за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2014г. е 1.10.2014 г.31.10.2014 г.

Обява за конкурса


Document Actions