Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

От 17 октомври 2015 г. започва кандидатстудентски курс. Занятията ще се провеждат само в събота от 9.00 часа (по 5 учебни часа дневно). Курсът следва да приключи в рамките на 16 седмици. Записването е в периода 01.10.2015 – 14.10.2015 г.


ОКС "Бакалавър" - кампания за избираеми дисциплини, 2015/16 уч. г., зимен семестър

1-и етап: 11 септември, 17:00 ч. - 12 октомври 2015 г.
2-и етап:
13 октомври - 16 октомври 2015 г. (включително)

Информация за кампанията

Конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков на изявен студент или докторант от ФМИ, учебна 2014/2015 г.

Обява за конкурса 2014/15 учебна година

Регламент на конкурса

 Срок за изпращане на материалите за участие в конкурса: 15 октомври 2015 г.


Преподавателска мобилност по програма Еразъм +, 2015/2016 уч.г.

ФМИ разполага с 2 броя преподавателски мобилности по програма Еразъм + с цел преподаване. Кандидатства се с молба (краен срок: 10.11.2015 г.), която се представя в стая 203. Критериите за селекция и допустимост  на кандидатите, можете да видите в писмо от МО. При въпроси и необходимост от контакти с чуждите университети, се обръщайте към Стефка Близнева blizneva@fmi.uni-sofia.bg.

Университети, с които ФМИ има сключени споразумения по програма Еразъм
Молба
Писмо от МО
Грантове

 

Действия към документ
Новини
Oct 09, 2015 Корекции (N: 7) в разписанието на учебните занятия, ОКС "бакалавър", зимен 2015/16
Oct 08, 2015 Семинар по Математическа логика, 22 октомври
Oct 08, 2015 Семинар „Динамични системи и теория на числата”, 13 октомври
Oct 08, 2015 ИД "Алгебрична и хомотопична топология" и "Математически методи за обработка на сигнали – преобразование на Фурие и уейвлети" - отпадат
Oct 08, 2015 Обучение на преподаватели и докторанти за базите данни ScienceDirect, Scopus и социалната платформа Mendeley на Elsevier, 29 октомври
Oct 07, 2015 Организационна сбирка на МП "Информациони системи" и учебните дисциплини: VRML (X3D), Ориентирана към услуги архитектура за бизнеса, Текстови бази от данни, 16 октомври
Oct 07, 2015 Колоквиум на ФМИ, 15 октомври
Oct 06, 2015 Национално IT състезание QUERYADA, 17 и 18 октомври
Oct 06, 2015 Корекции (N: 6) в разписанието на учебните занятия, ОКС "бакалавър", зимен 2015/16
Oct 06, 2015 Прием за ОКС "магистър" 2015, официално второ класиране
Oct 05, 2015 Момчил Кюркчиев, CEO на Leanplum, за бъдещето на мобилните технологии, 7 октомври
Още новини...