Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Техническа кампания за избираеми дисциплини за избор на група

За студентите от ОКС "Бакалавър", специалности Информатика, 3 и 4 курс; Информационни системи, 4 курс; Компютърни науки, 3 курс, поток 2

Подробна информация

Конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков на изявен студент или докторант от ФМИ, учебна 2014/2015 г.

Обява за конкурса 2014/15 учебна година

Регламент на конкурса

 Срок за изпращане на материалите за участие в конкурса: 15 октомври 2015 г.


Действия към документ
Новини
Sep 04, 2015 За студентите от ОКС "Бакалавър", специалности:
Sep 03, 2015 Информация за държавния изпит
Sep 02, 2015 Конкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2015/2016 г.
Sep 02, 2015 Допълнително краткосрочно обучение по СДП за студентите от сп. Математика, Приложна математика и Статистика, 6 и 7 септември
Sep 02, 2015 Допълнително краткосрочно обучение по УП за студентите от сп. Математика, Приложна математика и Статистика, 5 и 6 септември
Sep 02, 2015 Записване за учебната 2015/2016 година
Sep 02, 2015 За държавния изпит, 10 и 11 септември 2015
Sep 01, 2015 Последен срок за кандидатстване за магистърските програми на ФМИ 2015/16 уч.г., 8 септември
Sep 01, 2015 Фондация „ЕВРИКА" обявява конкурс за студенти, които ще получават именни стипендии
Sep 01, 2015 Конкурс за ежегодната награда на името на проф. дмн Иван Сосков на изявен студент или докторант от ФМИ, учебна 2014/2015 г.
Aug 31, 2015 Допълнителнo краткосрочнo обучениe по ДИС2, 1 курс, сп. "Информатика", 1 септември
Още новини...