Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.
От 21 ноември 2015 г. започна нов кандидатстудентски курс. Занятията се провеждат само в събота от 9 ч. (по 5 учебни часа дневно) в зала 526 на ФМИ. Лектори са доц. Владимир Бабев и доц. Първан Първанов.

 

Конкурс за награда на името на проф. Иван Проданов, 2015 г.

С решение на Факултетния съвет на ФМИ от 27 април 2015 г. се обявява конкурс за награда на името на „професор Иван Проданов”. Наградата ще бъде връчена на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Краен срок за подаване на документи за наградата „проф. Иван Проданов” - 27 ноември 2015 г.

Обява за конкурса (условия и необходими документи за участие в конкурса).

 

Академично тържество по повод патронния празник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”

На 25 ноември 2015 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски” отбеляза своя патронен празник – деня на св. Климент Охридски.

Наградени колеги от ФМИ

 

Действия към документ
Новини
Nov 26, 2015 Наградени колеги на тържеството посветено на патронния празник на СУ „Св. Климент Охридски”
Nov 26, 2015 Остават два дни до крайния срок за участие в конкурса "проф. Иван Проданов"
Nov 25, 2015 Академично тържество по повод патронния празник на Софийския университет “Св. Климент Охридски”
Nov 24, 2015 Допълнително обучение по ДУ, спец. "Математика" 2 курс, 27 ноември
Nov 23, 2015 Семинар "Приложения на математиката за моделиране на реални процеси", 26 ноември
Nov 23, 2015 Допълнително обучение по ЛА за Информатика 1 к., 28 ноември
Nov 23, 2015 Допълнително обучение по ДИС за Информатика 1 к., 27 ноември
Nov 19, 2015 На вниманието на студентите от ОКС "Бакалавър"
Nov 19, 2015 Започва нов кандидатстудентски курс, 21 ноември
Nov 19, 2015 КС курс с лектори доц. Симеон Замковой и гл. ас. Асен Божилов няма да се провежда на 21 ноември
Nov 19, 2015 Тържествено връчване на дипломите, випуск 2015 г. на ФМИ, 18 декември
Още новини...