Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст


news_block_play_icon.jpg

Юбилейна научна конференция
по случай 125 години обучение по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg/

 

ОКС "Бакалавър", 1-и курс - акаунти

Профилите на студентите-първокурсници в ОКС "Бакалавър" в информационната система СУСИ-4 са създадени.

Допълнителна информация

Прием за ОКС "магистър", учебна 2014/2015 г.

Публична лекция на доц. д-р Георги Бояджиев, 4 септември

pokana_plakat_publichna_lekcia_GBoiadjiev.jpgТема: Приложение на теорията на чувствителността за планиране на траектории на роботи с кинематично излишество
Кога: 4 септември 2014 г., 18:00 часа
Къде: Зала 325 на ФМИ

Едногодишно обучение'2014/15 за придобиване на учителска правоспособност, 1 септември

От 1 септември започва записването за Eдногодишни курсове'2014/2015, за допълнителна следдипломна професионална квалифкаця, за придобиване на учителска правоспособност по някой от следните предмети: математика, математика и информатика, информатика и информационни технологии.

Забележка: Поради технически причини временно тел. 02/862-23-73 не работи и документи на хартия се приемат в стая 210.

 

Публична лекция на гл. ас. д-р Калин Николов, 11 септември

pokana_plakat_lekcia_KalinGeorgievNikolov copy.jpgТема: Приложения ли са Web приложенията и има ли универсален език за Web 

Кога: 11 септември 2014 г., 18:00 часа 

Къде: Зала 325 на ФМИ

Document Actions