Лични средства
Вие сте тук: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст

news_block_play_icon.jpg

Прием във ФМИ 2017/2018 уч.г., ОКС "Бакалавър"

Подаване на заявления за явяване на кандидатстудентските изпити - първа сесия – 20.02.2017 г. до 10.03.2017 г.; втора сесия – до 19.05.2017 г. в информационния център на Ректората, сектор "Прием на студенти", всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа и в офисите на фирми в страната.

Кандидатстудентски изпити във ФМИ:
първа сесия - Математика II, 19 март, 9:00 и Математика I, 2 април, 14:00;
втора сесия
Математика I, 10 юни, 14:00 и Математика II, 18 юни, 9:00.

Програми по Математика I и Математика II, примерни задачи, формиране на бал, полезна информация

Правилник за приемане на студенти в СУ "Св. Климент Охридски"

КСК'2017 за СУ "Св. Кл. Охридски"

Онлайн КСК'2017

Телефони за кандидатстудентска информация: 02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544

Кандидатстудентски курсове по математика

Факултетът по математика и информатика (ФМИ) на СУ "Св. Климент Охридски" oрганизира кандидатстудентски курсове по математика. Тематиката на курсовете е съобразена и с програмата за матура по математика.

 

ФМИ обявява конкурс за наградата "Академик Борислав Боянов", 2017 г.

Срок за подаване на документи за наградата „Академик Борислав Боянов” за 2017 г.:  01.03.2017 г. - 31.03.2017 г. 

Условия за кандидатстване, необходими документи и още информация може да намерите в обявата за конкурса.


Действия към документ