Personal tools
You are here: Начало

Добре дошли на сайта на ФМИ

Факултетът по математика и информатика на СУ  "Св. Кл. Охридски" е лидер в образованието по математика, информатика и информационни технологии в България с ясна насоченост: образование, наука, успешна професионална реализация.
ФМИ предлага обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) "бакалавър" и ОКС "магистър"...

Виж целия текст


news_block_play_icon.jpg

Юбилейна научна конференция
по случай 125 години обучение по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg/

 

Прием за ОКС "магистър", учебна 2014/2015 г.

Записване на новоприетите студенти, 2014/2015 уч. г.

От 9.00ч. до 12.00ч.   и  от  13.00 до 16.30ч. в отдел ”Студенти”на ФМИ  (стая 221).

Полезна информация

 

Продължение на летен семестър 2013/2014 уч. г.

Продължението на летния семестър започва през месец юли 2014 г.

За лектори са поканени утвърдени преподаватели и учени от престижни университети. Ще се проведат следните избираеми курсове.


Конкурс за награда "Проф. дмн Иван Сосков" на изявен студент от ФМИ

ФМИ обявява конкурс за годишната награда  на името на проф. дмн Иван Сосков за изследователски и научни постижения в областта на компютърните науки, математическата логика и изчислимостта на изявен студент от ФМИ (бакалавър, магистър, докторант - 2013/2014).

Краен срок за кандидатстване, 30 юли 2014 г.

 

 

Document Actions