Exams

Кандидат-докторантският изпит се провежда не по-рано от един месец след изтичане на срока за подаване на документи.

Конкурсните изпити по специалността и по западен език се провеждат от 1 до 15 декември.

График за провеждане на кандидат-докторантските изпити по научни специалности ще бъде наличен в сайта на ФМИ в рубриката Прием - Докторанти.

Кандидатите се уведомяват с писмо от служител на ФМИ на посочен от тях адрес на коя дата, в колко часа и в коя зала ще бъде проведен изпитът.

График за провеждане на кандидат-докторантските изпити по западни езици ще бъде на разположение на кандидатите и пред каб. № 214 на Ректората (Северно крило) – сектор "Докторанти”.

Конспектите за конкурсните изпити могат да бъдат изтеглени от тази рубрика.

Конспектите за изпитите по западни езици са налични на сайта на СУ.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн. добър (4.50) на писмения изпит (продължителността на провеждане е 4 часа).

До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно издържалите конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко Мн. добър (5.00) и по западен език не по-малко от Добър (4.00)