Tanya Georgieva Tonova

Tanya Georgieva Tonova

Researcher (R3)
Associate professor
PhD
Email: 
ttonova@fmi.uni-sofia.bg
Phone: 
+359 2 8161-673
Room: 
FMI-525
Office hours: 

Tuesday 15-17

Publications

 1. Образователна среда за графично решаване на параметрични задачи, Математика и информатика, бр. 5, 2005, стр. 15–20 (съавтор)
 2. Виртуална образователна среда – принципи и цели, Математика и информатика, бр. 4, 2005, стр. 12–15
 3. Learning Environment for a Graphical Approach to Parametrical Problems, III Congress Of Mathematicians Of Macedonia, Struga, September 29 – October 2, 2005
 4. Компютърът като инструмент за повишаване интереса към математиката, ІІІ есенна научна конференция на ФНПП на СУ “Св. Кл. Охридски”, 19–24 септември 2005 г., Китен (съавтор)
 5. Computer Heuristics with the Dynamics Software Geonext, International Conference on Mathematics Education, 3–5 June, 2005, Svishtov – Bulgaria
 6. Компютърът като помощник на математиката в начален курс, 35 Пролетна конференция на СМБ, 6–9 април 2005г., Боровец–България(съавтор)
 7. Върху целите на обучението по математика в ІІІ клас, ІІ есенна научна конференция на ФНПП на СУ “Св. Кл. Охридски”, 20–25 септември 2004 г., Китен
 8. An Aspect of the Learning Paradox, International Congress MASSEE’2003, September 15–21, 2003, Borovets, Bulgaria
 9. Математически състезания, 4–7 клас, Регалия6, 2004 (съавтор)
 10. Сборник задачи за 6 клас, Просвета, 2003 (съавтор)
 11. Първа математическа читанка, Труд&Прозорец, 2003 (съавтор)
 12. Математическа читанка, Труд&Прозорец, 2000 (съавтор)