Списъци на абсолвентите'2017 на ФМИ, на които ще бъде връчена диплома за висше образование, 15.01.2018

На 15.01.2018 г. от 11.00 ч. в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще  се състои тържествено връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите (бакалаври и магистри) от випуск 2017 г. на ФМИ. 

Необходимо е абсолвентите да бъдат в Ректората по-рано същия ден, в 09.30 ч., за да имат възможност да се разпишат в присъствените списъци, да си вземат тоги и да се настанят в Аулата.

Списък на абсолвентите от ОКС "Бакалкавър"

Списък на абсолвентите от ОКС "Магистър"