Конкурс за награда „Академик Борислав Боянов”, 2018

Mar
01
Mar/01 09:30 - Apr/02 17:30

Документите на кандидатите се  представят в писмен вид в  каб. 208 на ФМИ или в електронен вид на dekanat@fmi.uni-sofia.bg

When: 
Thursday, 1 March, 2018 - 09:30 to Monday, 2 April, 2018 - 17:30
Where: 

Документите на кандидатите се  представят в писмен вид в  каб. 208 на ФМИ или в електронен вид на dekanat@fmi.uni-sofia.bg

ФМИ обявява конкурс за наградата „Академик Борислав Боянов”. Наградата се присъжда на студент от ФМИ (ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър“ или докторант) за показани високи резултати в обучението им по направление 4.5 „Математика” и научни постижения в областта на математиката.

Наградата се състои от грамота и парична сума в размер на 2000 лева.

Представяне на документите:

  • в писмен вид в  каб. 208 на ФМИ или
  • в електронен вид на dekanat@fmi.uni-sofia.bg

Условията и необходимите документи за участие в конкурса може да намерите в Обява за конкурс за награда "Акад. Борислав Боянов"

Класирането на кандидатите ще се извърши от комисия, назначена от Декана на ФМИ. Носителят на наградата ще бъде обявен на интернет страницата на ФМИ не по-късно от 15 май 2018 г. 

Наградата  „Академик Борислав Боянов” за 2018 г. ще бъде връчена през месец май 2018 г. при честването на деня на славянската писменост и на българската просвета и култура.

Решение на комисията извършила класирането на кандидатите:

Наградата „Академик Борислав Боянов“ за 2018 г. се присъжда на  Киприан Стоянов Бербатов, студ. 4-ти курс, спец. „Приложна математика“.